Temuai

free link to home study courses guide
Online home study courses guide.

Monday, July 15, 2013

Enduq Mupuk ke Osaka Japan

Enda berasai, 4 taun udah makai tinduk sereta gari pan nyau ulih ngintu. Diatu udah maya ga nyau nguji ngati ka diri, chara ngidup ka diri baru baka 2009 suba. Watt udah ga nguji ngidup ka diri diau ba kolej/Asrama belabuh ari 7/1/2013 tu tadi. 

Taja enda lama numbas ga di asai ngiga peneleba ngidup ka diri jauh ari apai indai sereta bala menyadi. Diatu gintir Enduq ga nemuai ke menua Japan. Lama iya udah "nyimpan ati" deka ke Japan udah bekau meda pejalai/gambar apai iya di Tokyo enggau Utsunomya bulan July 2005 suba.

Sida 4 ukai raun, tang attach/belajar ba Osaka University Hospital pengelama sebulan. Tambang bilun, keretapi enggau belanja makai sereta alai diau di Japan endang bepanggai ba diri empu magang. Taja pia kitai ti apai indai endang chukup beterima kasih ngagai UNIMAS, laban ti ngurus/ngatur ka semua pekara ti besangkut paut enggau pengawa ngiga penemu lebih agi di menua luar baka nya.


Enduq enggau diri sebilik sebedau mupuk ke KL


Enduq seduai Cynthia (former Classmate)

 Ayos meri sium ngagai Enduq


Ayos, Ujang, Enduq sereta Mum


cda

No comments:

Panggau Bujang Dara Endu Endun

Menua Apai Indai Aki Ini

Pupu Menua

Pupu Bansa