Temuai

free link to home study courses guide
Online home study courses guide.

Tuesday, June 26, 2012

Nemuai ngagai Sapit Kepala Menteri Sarawak


Serambau enggau ngintu Gawai  SDNU di Sibu kena 26.5.2012, Komiti Besai SDNU ti betuaika  President Tan Sri William Mawan seduai Deputy President YB Datuk Alex Linggi nemuai ngagai Sapit Kepala Menteri Sarawak, YB Datuk Patinggi Tan Sri Alfred Jabu Anak Numpang kena 9.5.2012 nya kemari. 

Tuju penemuai SDNU, laban deka ngangau ka YB Datuk Patinggi Jabu, datai nyadi Tuai Pengabang ba pengerami Gawai Dayak di Sibu. Kelimpah ari nya mega bala komiti baru SDNU nemuai terubah ngagai YB Datuk Patinggi Jabu bekau ari pengawa bepilih besai SDNU kena 7.4.2012 tu kemari.

SDNU mega ngenataika berita ngagai YB Datuk Patinggi Jabu, ti bekaul Pengerami kena 16.6.2012. YB Datuk Patinggi amat setuju enggau Komiti SDNU ti ngangau ka Menteri Sumber Asli Malaysia, YB Dato Sri Douglas Uggah ngagai pengerami Makai Gawai SDNU di diatur kena 16.6.2012 tu tadi serebak enggau Pekit Golf SDNU sereta Besumpah Mangku Pengawa (Installation of new Supreme Executive Committee SDNU).
YB Datuk Patinggi Jabu enggau bala Komiti Besai SDNU betuaika YB Tan Sri William Mawan


 Vice President II SDNU Dato Sri Empiang  sereta Secretary General SDNU En. Kilat Briak

 Deputy President SDNU YB Datuk Alex Linggi, Vice President I SDNU En. Anthony Banyan sereta Publicity Officer SDNU En. Ganchai Jinta


 Berita penemuai ayan ba surat berita kena 10/5/2012


cda

No comments:

Panggau Bujang Dara Endu Endun

Menua Apai Indai Aki Ini

Pupu Menua

Pupu Bansa