Temuai

free link to home study courses guide
Online home study courses guide.

Saturday, September 11, 2010

Terebai (Part 2)


Hari kedua, kami sebuat terebai baru, ninjau menua di Ulu Sg Meluang Ulu Tinjar. Endur nya di temu alai ikan TAPAH NGABAN ninting taun. Kira jam 11.00 pagi , kami sebuat lalu terus nuju ke Mt. Mulu enggau Mt. Buda sebedau ke Limbang deka ngisi minyak heli enggau minyak kami sebuat kira jam 2.00 lemai.
Nganti heli mansa ba Miri


Heli kena kami sangkai ba rumput ba Ulu Tinjar


Kaban begaut limpang ngesuh laban heli ngisi minyak enda lama di Miri pulai ari Ulu Tinjar sebedau mupuk ke LimbangBukit Batu enda jauh ari Gua Mulu enggau Gunung BudaGua Mulu di peda ari jauh


aab

No comments:

Panggau Bujang Dara Endu Endun

Menua Apai Indai Aki Ini

Pupu Menua

Pupu Bansa