Temuai

free link to home study courses guide
Online home study courses guide.

Thursday, August 14, 2008

Pemujur ba Pelajar SekulaNgenatai ka pengaga ati ngagai nuan unggal Embam Ak Bundak, terubah laban nuan udah mujur meransang anak ba pelajar sekula datai ke Universiti sereta tulih ka Degree, kedua, pengaga ati aku betemu baru enggau nuan dalam kandang 30 taun ti udah lalu.

Ngagai anak nuan Endun Teresa, kami sebilik mega berasai gaga amat ati, lalu numpang pengaga ati apai seduai indai nuan, meda nuan udah mujur ba sekula, lalu udah "Graduate" ari UNIMAS tu tadi. Meri "tahniah" ngagai nuan Endun Teresa, sereta arap ka nuan mujur ngiga pengawa ti udah ba juluk ati nuan.

Nya meh gaya dunya baru diatu, ketegal ngiga pengidup, nyau jauh mega singkang pejalai kitai ngiga pemakai. Kelimpah ari nya, enti sema kitai udah ngepun ka pengidup baru di menua orang tau ka di nengeri, nyau suntuk jam ga kitai bebagi ka hari nemuai kin kia, tambah agi enti bala anak mekang besekula.

Maya permisi tentu bisi ga sida iya pengawa/aktiviti bukai baka tution tauka "scout/pertahanan Awam camping" lalu ngujung ka sekeda apai indai nadai peluang nyenguk rumah panjai pama enda maya Gawai.

Nyangka setegal pekara baka tu meh kebuah kami dua Unggal Embam tu enda kala serempak pulai ke rumah panjai, lalu ngujung ka kami dua tu kira bisi 30 taun nadai kala betemu, taja pan selalu ninga nyawa pangan diri ba tali alau.

Lebuh maya iya pulai ke menua nadai ga kala betemu pangan diri nyangka maya nya aku nyau ke bukai. Maya aku pulai, iya ga enda datai.

Suah ga rembus ke Miri maya bisi pengawa tusah sereta maya pengawa lantang, tau meh nadai ingat begiga ka pangan diri. Keno ko iya, iya mega suah rembus ke Kuching tang tau ga enda ingat begiga ka aku.

Nadai hal semua nya udah atur Petara, taja nadai betemu tang semampai betali paun enggau pangan diri.
Endun Teresa Ak Embam nerima Degree ari UNIMAS
Sekepin Ijazah ti di pelandik kena nyukat "kerjayaan hidup" maya diatu

Embam Ak Bundak seduai Anthony Banyan ti lama enda kala betemu taja pan diri semenua

No comments:

Panggau Bujang Dara Endu Endun

Menua Apai Indai Aki Ini

Pupu Menua

Pupu Bansa