Temuai

free link to home study courses guide
Online home study courses guide.

Friday, August 10, 2007

Sg Machan

Perengka Pemindah

Semua rumah panjai ba menua kandang Sungai Machan mina ulih di lawa ngena perau. Ba kitai ti diau di nengeri lebih agi bala nembiak, merau ke ulu ke ili nyadi ka siti ari pemerindang ati. Tang ba orang ti mendam diau di rumah panjai, tu siti ari penanggul enggau pemedis berat ti agi nuntung bala mindah kin kia.

Sistem Tagang Sungai Mangut

Opis Betanam Betupi udah ngemendar ka Sungai Mangut alai endur ngibun ikan sungai. Nitih ka atur Sistem Tagang, kandang menua nya enda tau alai berikan dalam pengelama dua taun belabuh ari ikan mula di lepas ka ba sungai. Lebih 100,000 iko anak ikan sungai udah di lepas ka menua nya dalam bulan Semilan 2006 suba.

Kerangan

Sekeda alai ti tau merindang ba menua Machan, mayuh kerangan besai serta ai mega chelap serta chiru. Sepemanjai sungai kiba kanan agi mayuh pun kayu ti ngelindung pancharmata panas baka engkabang, ensurai, mega pituh, buah kayu nya tau nyadi ka pemakai jelu idup, burung enggau ikan.

Lubuk alai belajar nyemerai

Emmm, nya meh siti ari kaki rantau di ai Machan. Sungai tu agi bersi serta chiru taja pan agi bisi pengawa kerja batang di menua seradak Sg Machan. Ai sungai semina keruh dalam kandang 3 hari pengudah ujan.

Ari setegal sungai ti chiru, menua agi bersi serta likun, serta agi nyamai alai begiga ka mayuh bengkah hasil ari babas, dia meh JKKK Rh Sandai udah berambu deka nyedia serta ngatur Program Homestay ba menua tu. Program Homestay tu udah diperambu lalu nyangka deka di lanchar ka sebedau 2008 ila. JKKK Rh Sandai, ngarap ka Program Homestay tu tau amat mantu ngangkat ka pendiau pengidup, ekonomi, sosial, serta pelajar diri serumah serta semua rumah panjai pelilih Machan.

No comments:

Panggau Bujang Dara Endu Endun

Menua Apai Indai Aki Ini

Pupu Menua

Pupu Bansa